Set ITEM +15

 

Phòng Thủ: 335

Độ Bền: [255/255]

Lực chống đỡ: 166

Cấp độ yêu cầu: 320

Sức mạnh yêu cầu: 998

Nhanh nhen yêu cầu: 402

 

Giảm Sát Thương +7%

 

May mắn (Tỉ lệ thành công Ngọc Tâm Linh + 25%))

May mắn (Tỉ lệ gây sát thương tối đa + 5%)

Gia tăng Lượng HP lên + 4%

Giảm sức sát thương +4%

Phản hồi +5% lực tấn công

TRANG BỊ ĐỦ SÉT SẼ KÍCH HOẠT TÍNH NĂNG

-->

Vũ Khí Hoàn Hảo Excelente +15

Lực 1 tay: 286 ~ 296

Tốc độ tấn công: 45

Độ bền: [255/255]

Cấp độ yêu cầu: 320

Sức mạnh yêu cầu: 605

Nhanh nhẹn yêu cầu: 216

 

Bỏ Qua Phòng Thủ SD+10

 

Tuyệt chiêu Chém xoáy (Mana: 9)

May mắn (Tỉ lệ thành công Ngọc Tâm Linh + 25%)

May mắn (Tỉ lệ gây sát thương tối đa + 5%)

Sức đánh tăng + 28

Tăng tỉ lệ sát thương hoàn hảo + 10%

Gia tăng sức tấn công +cấp độ/20

Gia tăng sức sát thương +2%

TRANG BỊ SẼ KÍCH HOẠT BUFF TÍNH NĂNG

Vũ Khí Hoàn Hảo Excelente +15

Lực 1 tay: 148~ 157

Tốc độ tấn công: 30

Độ bền: [255/255]

Cấp độ yêu cầu: 380

Sức mạnh yêu cầu: 308

Nhanh nhẹn yêu cầu: 104

Tăng 141% phép thuật

 

Bỏ Qua Phòng Thủ SD+10

 

May mắn (Tỉ lệ thành công Ngọc Tâm Linh + 25%)

May mắn (Tỉ lệ gây sát thương tối đa + 5%)

Sức đánh tăng + 28

Tăng tỉ lệ sát thương hoàn hảo + 10%

Gia tăng sức tấn công +cấp độ/20

Gia tăng sức sát thương +2%

TRANG BỊ SẼ KÍCH HOẠT BUFF TÍNH NĂNG

Khiên Hoàn Hảo Excelente +15

Lực chống đỡ: 315

Tỉ lệ chống đỡ: 33

Độ bền: [255/255]

Cấp độ yêu cầu: 570

Sức mạnh yêu cầu: 1070

 

Giảm Sát Thương +7%

 

Tuyệt chiêu phòng thủ (Mana: 30)

May mắn (Tỉ lệ thành công Ngọc Tâm Linh + 25%)

May mắn (Tỉ lệ gây sát thương tối đa + 5%)

Gia tăng Lượng HP lên + 4%

Giảm sức sát thương +4%

Phản hồi +5% lực tấn công

 

TRANG BỊ SẼ KÍCH HOẠT BUFF TÍNH NĂNG

Vũ Khí Hoàn Hảo Excelente Trượng +15

Lực 1 tay: 284~ 410

Tốc độ tấn công: 40

Độ bền: [255/255]

Cấp độ yêu cầu: 320

Sức mạnh yêu cầu: 679

 

Bỏ Qua Phòng Thủ SD+10

 

Tuyệt chiêu Sóng âm (Mana: 10)

May mắn (Tỉ lệ thành công Ngọc Tâm Linh + 25%)

May mắn (Tỉ lệ gây sát thương tối đa + 5%)

Sức đánh tăng + 28

Tăng tỉ lệ sát thương hoàn hảo + 10%

Gia tăng sức tấn công +cấp độ/20

Gia tăng sức sát thương +2%

TRANG BỊ SẼ KÍCH HOẠT BUFF TÍNH NĂNG

<

Vũ Khí Hoàn Hảo Excelente Cung +15

Lực 2 tay: 581~915

Tốc độ tấn công: 55

Độ bền: [255/255]

Cấp độ yêu cầu: 320

Sức mạnh yêu cầu: 161

Nhanh nhẹn yêu cầu: 774

 

Bỏ Qua Phòng Thủ SD+10

 

Tuyệt chiêu liên hoàn (Mana: 5)

May mắn (Tỉ lệ thành công Ngọc Tâm Linh + 25%)

May mắn (Tỉ lệ gây sát thương tối đa + 5%)

Sức đánh tăng + 28

Tăng tỉ lệ sát thương hoàn hảo + 10%

Gia tăng sức tấn công +cấp độ/20

Gia tăng sức sát thương +2%

Gia tăng tốc độ khi tấn công +7

Phục hồi HP khi giết quái vật +HP/8

Phục hồi Mana khi giết quái vật +Mana/8

 

Gia Tăng lượng máu + 200.000

Gia tăng khả năng tấn công + 100

Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu + 100

Sức sát thương phép thuật + 100%

Gia tăng sức sát thương 100%

Gia tăng sức phòng thủ của khiên 100%

Loại bỏ khả năng phòng ngự của đối phương 50%

 

Wing 2 +15

 

Lực chống đỡ: 166

Tăng 53% sức sát thương

Hấp thụ 53% sức sát thương

Tăng tốc độ chi chuyển

Độ bền: [255/255]

Cấp độ yêu cầu: 1

 

May mắn (Tỉ lệ thành công Ngọc Tâm Linh + 25%)

May mắn (Tỉ lệ gây sát thương tối đa + 5%)

3% cơ hội loại bỏ sức phòng thủ

Sức đánh tăng + 28

Sói Hoàng Kim

 

HP: 255

Độ Bền: [255/255]

Cấp độ yêu cầu: 300

Tuyệt chiêu : Bão Plasrma

(Phá hủy độ bên item của đối phương)

 

Sở hữu thú cưỡi hoàng kim:

 

Tăng 200 HP

Tăng 200 Mana

Tăng 33 sức tấn công

Tăng 16 phép thuật

Khi mang món này bạn có thể triệu hồi Sói Tinh

  • Blade Knight
  • Soul Master
  • Fairy Elf
  • Dark Lord
  • Magic Gladiator